COVID-19 UPDATE

KEMARIN

HARI INI

NAIK / TURUN

Total Penderita

135.123

137.468

2%

Kasus Baru

2.307

2.345

2%

Update: 15 Agustus 2020 - Sumber: covid19.go.id

Puisi Lebaran Bahasa Jawa Dari Profesor Undip

Mari berbagi
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sri Puryono KS
Guru Besar Manajemen Lingkungan Universitas Diponegoro

FITRAH BALI SUCI

Mas Bei PURYONO

Idul Fitri wis bola-bali
Nanging….sing saiki ora kaya wingi uni
Padha kang digoleki nanging carane ganti merga pandemi
Wektu iki kudu mbukak ati aja manut karepe dhiri
Tatanan nagri kudu diugemi
Silaturahim datan mrika-mriki kabeh munjer saka wismaneki
Idul Fitri bali suci jroning ati nanging aja lali mrih memala jagad wektu iki enggal dipungkasi
Idul Fitri wektu iki darbe makna datan mung siji
Nomer siji bali suci nomer loro mbuka dhiri siyaga ngadhepi memala kang nggegirisi
Resiking ati sirnaning memala ayo bareng diudi
Idul Fitri wektu iki dadekna pancadan ngadhepi tatanan anyar kang bakal prapti
Urip sandhing memala kang ndrawasi
Datan ngati-ati nyawa bisa ngoncati
Dhuh Gusti Ingkang Murweng bumi
Kapungkasana pageblug wekdal puniki
Dhuh Gusti kawula nyuwun aksami.

Padhepokan Jrobang
Setu Wage 23 April 2020

1 Komentar

 1. Endah
  Endahe ora mung tetembungane
  Nanging tandhes, tumus telenging wardaya werdine.
  Ginupit dening priyagung luhur
  Ora mung ing reh kaprajan
  Ora uga munh ing reh pangawikan
  Nanging mumpuni ing reh panguripan
  Maligine ing reh kabudayan.
  Nunut mongkog, ndherek bingah Kanjeng Prof. Pur
  Nadyan namung sadrajad kawula
  Den keparengaken tepang srawung kaliyan Kanjeng Prof. Pur.
  Mugi Allah SWT tansah hangayomana Kanjeng Prof. Pur.
  Aamiin YRA.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*